دوره آموزشی طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی خرداد ۹۸ مرکز فنی حرفه ای شماره ۱ مشهد

دوره آموزشی طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی