دوره آموزشی طراحی ساختمان صفر انرژی دی ۹۸

دوره آموزشی طراحی ساختمان صفر انرژی دی 1398 فنی و حرفه ای شماره یک مشهد

By |۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۷:۵۱:۴۹اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزشی طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی خرداد ۹۸

دوره آموزشی طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی خرداد 98 مرکز فنی حرفه ای شماره 1 مشهد

By |۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۷:۳۷:۲۴اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزشی بهره بردار نیروگاه خورشیدی اسفند ۹۸

دوره آموزشی بهره بردار نیروگاه خورشیدی اسفند 1398 مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد

By |۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۷:۲۱:۱۹اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزشی بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی مرداد ۹۸

دوره آموزشی بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی مرداد 1398 مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد

By |۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۴:۵۸:۳۱اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزشی ارزیاب نیروگاه خورشیدی بهمن ۹۸

دوره آموزشی ارزیاب نیروگاه خورشیدی بهمن 98 مرکز فنی و حرفه ای شماره 1 مشهد

By |۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۶:۴۲:۳۴بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزشی طراحی و اجرای پمپ خورشیدی تیرماه ۹۸

دوره آموزشی طراحی و اجرای پمپ خورشیدی تیرماه 98 مرکز فنی و حرفه ای شماره 1مشهد

By |۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۶:۵۶:۵۱بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد BMI

دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد BMI

By |۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۷:۰۲:۱۵بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۹|دوره های آموزشی, گروه های تخصصی|

Go to Top